Plánované dátumy kurzov 2019

Január 20-26, 2019
Február 03-09, 2019
Február 17-23, 2019
Marec 03-09, 2019
Marec 31 – Apríl 06, 2019
Apríl 14-20, 2019
Apríl 28 – Máj 04, 2019
Máj 12-18, 2019
Máj 26 – Jún 01, 2019
Jún 09-15, 2019J
Jún 23-29, 2019
Júl 07-13, 2019
Júl 21-27, 2019
August 04-10, 2019
August 18-24, 2019
September 01-07, 2019
September 15-21, 2019
September 29 – Október 05, 2019
Október 13-19, 2019
Október 27- November 02, 2019
November 10-16, 2019

 

KA1 mobilita jednotlivcov v oblasti výchovy a vzdelávania – návrhy projektov mali byť odovzdané do 5. februára 2019, pre viac informácií pozrite termíny financovania.              

Tento kurz je určený pre učiteľov, riaditeľov a ďalších zamestnancov školy.

Vytvoriť kvalitné a podpory plné vyučovacie prostredie pre deti so špeciálnymi potrebami môže byť výzvou. Vyžaduje si to detailnú znalosť toho, ako by mal učiteľ pristupovať k potrebám svojich študentov a podporovať ich na ceste ku vzdelaniu. 

Prihláste sa na náš kurz a:

  • zistite viac o rôznych druhoch hendikepov,
  • zoznámte sa s nástrojmi, ktoré sa používajú pri vytváraní podpory plného vzdelávacieho prostredia pre deti so špeciálnymi potrebami,
  • zistite, ako dôležité je zapájanie rodičov, 
  • zistite, ako sa stať viac motivovaným v práci,
  • vymeňte si skúsenosti s ostatnými učiteľmi z krajín Európskej únie.

Cieľová skupina: Učitelia (predškolská výučba, základné školy, stredné školy, odborné školy, vzdelávanie pre dospelých), ďalší pedagogickí pracovníci, administratívni zamestnanci, riaditelia

Jazyk kurzu: Angličtina

Predregistračné formuláre si môžete stiahnuť tu a nezáväzne si tak rezervovať miesto na našom kurze „Špeciálne potreby vo vzdelávaní“.