Plánované dátumy kurzov 2020

11.01. – 17.01. 2020
25.01. – 31.01. 2020
08.02. – 14.02. 2020
22.02. – 28.02. 2020
07.03. – 13.03. 2020
21.03. – 27.03. 2020
04.04. – 10.04. 2020
18.04. – 24.04. 2020
02.05. – 08.05. 2020
16.05. – 22.05. 2020
30.05. – 05.06. 2020
21.06. – 27.06. 2020
05.07. – 11.07. 2020
19.07. – 25.07. 2020
02.08. – 08.08. 2020
16.08. – 22.08. 2020
06.09. – 12.09. 2020
26.09. – 02.10. 2020
10.10. – 16.10. 2020
24.10. – 30.10. 2020
07.11. – 13.11. 2020
21.11. – 27.11. 2020

KA1 mobilita jednotlivcov v oblasti výchovy a vzdelávania – návrhy projektov mali byť odovzdané do 5. februára 2020, pre viac informácií pozrite termíny financovania.              

Tento kurz je určený pre učiteľov, riaditeľov a ďalších zamestnancov školy.

Vytvoriť kvalitné a podpory plné vyučovacie prostredie pre deti so špeciálnymi potrebami môže byť výzvou. Vyžaduje si to detailnú znalosť toho, ako by mal učiteľ pristupovať k potrebám svojich študentov a podporovať ich na ceste ku vzdelaniu. 

Prihláste sa na náš kurz a:

  • zistite viac o rôznych druhoch hendikepov,
  • zoznámte sa s nástrojmi, ktoré sa používajú pri vytváraní podpory plného vzdelávacieho prostredia pre deti so špeciálnymi potrebami,
  • zistite, ako dôležité je zapájanie rodičov, 
  • zistite, ako sa stať viac motivovaným v práci,
  • vymeňte si skúsenosti s ostatnými učiteľmi z krajín Európskej únie.

Cieľová skupina: Učitelia (predškolská výučba, základné školy, stredné školy, odborné školy, vzdelávanie pre dospelých), ďalší pedagogickí pracovníci, administratívni zamestnanci, riaditelia

Jazyk kurzu: Angličtina

Predregistračné formuláre si môžete stiahnuť tu a nezáväzne si tak rezervovať miesto na našom kurze „Špeciálne potreby vo vzdelávaní“.