Planowane terminy kursów w 2019 roku:

09 – 15 czerwca 2019 r.

23 – 29 czerwca 2019 r.

07 – 13 lipca 2019 r.

21 – 27 lipca 2019 r.

04 – 10 sierpnia 2019 r.

18 – 24 sierpnia 2019 r.

01 września 2019 r.

15 – 21 września 2019 r.

29 września – 5 października 2019 r.

13 – 19 października 2019 r.

27 października – 2 listopada 2019 r.

10 – 16 listopada 2019 r.

 

Mobilność KA1 dla osób w dziedzinie edukacji i szkoleń – wnioski dotyczące projektów są planowane na 5 lutego 2019 r. Aby sprawdzić terminy finansowania, zapraszamy na stronę Erasmus+.

Kurs dotyczący zapobiegania przemocy w szkołach skierowany jest do nauczycieli różnych przedmiotów na wszystkich poziomach kształcenia, a także innych pracowników szkoły.

Jednym z dzisiejszych wyzwań nauczycieli jest umiejętność radzenia sobie z różnymi szkolnymi konfliktami, które mogą poważnie wpłynąć na  uczniów.

Ważne jest, aby nauczyciele rozpoznawali wczesne oznaki zastraszania i znęcania, aby interweniowali w odpowiedni sposób. Przemoc fizyczna oraz psychiczna stwarza atmosferę strachu i ma negatywny wpływ na środowisko szkolne. Przyswajanie nowej wiedzy, nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami oraz relacje uczeń – nauczyciel.

Uczniowie powinni być zachęcani do rozwiązywania konfliktów na podstawie szerszej analizy problemu oraz spojrzenia na niego z wielu perspektyw. Ważne jest, aby pomóc zrozumieć uczniom, że do różnic pomiędzy rówieśnikami powinni podchodzić z empatią.

Czego możesz nauczyć się na kursie:

  • Analiza różnych typów zastraszania, przemocy i konfliktów w klasie.
  • Porady na temat tworzenia pozytywnego i bezpiecznego środowiska w klasie.
  • Nauka nowych metod i taktyk potrzebnych w radzeniu sobie z zastraszaniem, cyberprzemocą oraz konfliktami.
  • Metody zwiększania świadomości i zapobieganie znęcania się.

Grupa docelowa: Nauczyciele (przedszkola, szkoły podstawowe, średnie, zawodowe), personel administracyjny, nauczyciele szkolący, dyrektorzy szkół.

Język kursu: Angielski (poziom średniozaawansowany)

Możesz pobrać nasz formularz rejestracji wstępny tutaj i zarezerwować miejsca na kursie „Zapobieganie znęcaniu się w szkole” bez żadnych zobowiązań.

Ten kurs można połączyć z kursami „Korzystanie z technologii w klasie” i „Specjalne potrzeby w edukacji”.