About us

Ustanovu za obrazovanje odraslih Maksima je osnovala škola stranih jezika Pappagallo, institucija s tradicijom u predavanju jezika, koja traje više od 25 godina. Naše osoblje je educirano na hrvatskim i međunarodnim sveučilištima, što im daje višeslojnu perspektivu u obrazovnim metodologijama.

Trenutno imamo mentorski program koji ugošćava studente s fakulteta humanističkih i društvenih znanosti (Filozofski fakultet u Splitu) te također internacionalne studente iz Europe koji dolaze preko Erasmus+ programa mobilnosti. Ustanova za obrazovanje odraslih Maksima i Pappagallo škola stranih jezika su uspješni pripremni centri za Cambridge ESOL ispite svih razina. Ponosimo se što smo godinama partneri British Councila.